Bộ đàm cầm tay HYT TC320 (dải tần số UHF1)

-10%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.750.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (UHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (VHF)

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-320

-10%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.750.000
Máy bộ đàm HYTERA HYT TC-508U

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYT TC-320 (dải tần số UHF2)

-10%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.750.000
Call: 093.669.5555
Máy bộ đàm HYTERA TC-508V

-8%

Giá niêm yết: 1.150.000
Giá:1.050.000
Bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-320

-10%

Giá niêm yết: 1.950.000
Giá:1.750.000